Kmr ts25. TS25 Modul 6 : Kefahaman Melalui Rekabentuk (KmR)

TS25

Program Open Classroom yang dilaksanakan ini merupakan suatu usaha pembelajaran ke arah pemantapan Pentaksiran Bilik Darjah PBD , Pembudayaan Pembelajaran Abad ke-21….

Next

Taklimat TS25

TS25 merupakan satu usaha melahirkan modal insan unggul melalui persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan, penglibatan pembelajaran murid yang aktif lagi bermakna.

Next

TS25 Modul 6 : Kefahaman Melalui Rekabentuk (KmR)

TS25 Modul 6 : Kefahaman Melalui Rekabentuk KmR memberi fokus kepada pemantapan pembelajaran bermakna dan pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah PBD. Gerak ikut kelas satu persatu..

Next

Taklimat TS25

Jika ingin menymbang bahan-bahan ilmiah dan bahan-bahan berkaitan bidang pendidikan bolehlah kongsikan melalui emel atau melalui Telegram.

Taklimat TS25

Melalui Modul 6 TS25, perkongsian KmR adalah untuk memberi fokus kepada pemantapan pembelajaran bermakna deep learning dan pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah PBD. Pelbagai aktiviti yang dirancang terpaksa diubah kepada medium yang lain atau ditangguhkan akibat daripada penularan wabak covid-19.

TS25

Pelaksanaan program ini disokong kepimpinan yang berkualiti serta berwawasan dan guru yang kompeten, beraspirasi tinggi serta komitmen yang padu.

Next

Pelaksanaan KmR SK Taman Melati

Cuma pergerakan murid antara setiap kelas dikawal oleh guru masa terakhir.

Next