Institut kemahiran belia negara. Permohonan ILKBS (IKBN, IKTBN Dan AKBG) 2022 Online (Jan dan Julai)

Senarai Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) & Kursus Yang Ditawarkan

Ia juga menumpukan usaha untuk memberikan pendedahan awal kepada para belia kepada dalam bidang kemahiran yang dipilih. Senarai ILKBS terkini meliputi IKBN, IKTBN dan AKBG di seluruh Malaysia. Senarai IKBN Dan Kursus Yang Ditawarkan Permohonan dibuat 2 kali setahun iaitu pada sesi Januari dan sesi Julai.

Next

Permohonan ILKBS (IKBN, IKTBN Dan AKBG) 2022 Online (Jan dan Julai)

Boleh dikatakan ianya cukup merangkumi keseluruhan industri yang diperlukan dalam negara kita. Permohonan yang didapati mengandungi permohonan palsu akan disingkirkan 4. Konsep ini akan menjadikan suasana belajar yang lebih menyeronokkan apabila pelajar diberikan peluang untuk melakukan sendiri aktiviti-aktiviti amali yang kurang mebosankan berbanding belajara teori di dalam kelas.

Next

Institut Kemahiran Belia Negara

Penempatan IKBN ke atas pelajar akan ditetapkan 6. Melalui portal yang disediakan, para pemohon mestilah mengisi kesemua maklumat peribadi beserta kelayakan akademik yang diperolehi.

Next

Institut Kemahiran Belia Negara

Pihak Institut Kemahiran Belia Negara juga sentiasa memberikan sokongan dari sudut moral apabila kerap mengadakan program-program berbentuk kepimpinan, kerohanian dan kenegaraan bagi menanam sikap patriotik dan asas jati diri kepada golongan muda. Selamat menyambung anda di senarai ILKBS yang dikongsikan ini. Selain itu, cara pembelajaran di IKBN juga amat berbeza berbanding institusi pengajian tinggi yang lain kerana sebanyak 70% daripada pembelajaran adalah dalam bentuk amali dan hanya 30% sahaja yang berbentuk teori.

Next

Syarat Kemasukan IKBN/ IKTBN Terkini

Antara langkah awal yang diambil oleh Pusat latihan Belia pada waktu itu adalah dengan menawarkan program latihan kemahiran untuk golongan muda yang ketinggalan dari sudut akademik. Jadi pastikan semua maklumat yang anda nyatakan adalah maklumat yang sahih dan benar. Secara umumnya, matlamat penubuhan IKBN adalah untuk memberi latihan vokasional kepada golongan belia dalam bidang-bidang kemahiran bagi melahirkan sumber tenaga kerja mahir mengikut piawaian Jabatan Penbangunan Kemahiran JPK.

Next

Senarai IKBN, IKTBN Dan AKBG Seluruh Malaysia

Tidak pernah melakukan kesalahan jenayah dan penyalahgunaan najis dadah 7.