Maksud memintas kemaraan. Maksud memintas

Apa itu memintas? Pengertian memintas dan definisinya dalam Glosarium

Petikan membincangkan langkah-langkah memajukan sektor pertanian di Malaysia dan kebaikan- kebaikannya.. Jika disalin bulat-bulat perkataan demi perkataan, ayat demi ayat, walaupun jumlah perkataan kurang daripada 120 patah perkataan, berikan 0 markah.

Next

Apa itu memintas? Pengertian memintas dan definisinya dalam Glosarium

See our and for details. Jika calon menjawab dan markah isi 0 markah, beri 1 markah untuk bahasa.

Next

Apa itu kemaraan? Pengertian kemaraan dan definisinya dalam Glosarium

Memintas memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga memintas dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Menyediakan kemudahan asas dan pelbagai bantuan kepada petani. Berikan markah bagi setiap isi yang tepat dan lengkap sahaja.

Next

11 Arti Memintas di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Mengubah orientasi dan persepsi masyarakat terhadap bidang pertanian. Jawapan berdasarkan sebuah novel yang dipelajari.

Next

Ppt 2015 skema bm t4 k2

Soalan 3 a i urus setia - pejabat ~ pejabat yg bertanggungjawab tentang kerja-kerja kesetiausahaan, perkeranian, dan pentadbiran sesebuah badan perundangan, majlis atau pertubuhan antarabangsa, sekretariat; 2.

Next

Ppt 2015 skema bm t4 k2

Melaksanakan program melahirkan petani moden dan berilmu.

Next

Maksud memintas

Markah isi maksimum 4 markah. Telah memajukan Tanah Rancangan FELDA sebagai kawasan pertanian raksasa.