Https //eoperasi.moe.gov.my login. Splkpm Login / Signin Vault

APDM Login (Log Masuk APDM KPM di static.clicccar.com)

Penilaian guru pada sebelum ini dilaksanakan menggunakan sistem Laporan Nilaian Prestasi Tahunan LNPT. Bermula 2021, penilaian mula dibuat berdasarkan instrumen Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan PBPPP.

Next

APDM Login (Log Masuk APDM KPM di static.clicccar.com)

Maklumat-maklumat ini pula akan digunakan oleh Unit Penilaian Kompetensi, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, KPM. Untuk urusan padam, hanya admin yang boleh buat. Setiap guru dikehendaki menyemak dan mengesahkan maklumat menggunakan ID Pengguna dan Kata Laluan masing-masing.

Next

eOperasi KPM Login (Kemaskini Maklumat di static.clicccar.com)

Tutorial ini khas buat pengguna utama portal eoperasi iaitu pentadbir sistem dan pengguna guru dan bukan guru. Untuk eOperasi SSO, kami akan kongsikan dalam artikel yang lain. Baca juga : Apa itu ePrestasi KPM? Setiap guru wajib melaksanakan pengesahan data masing-masing melalui sistem e-Operasi 2020.

Next

LOGIN eOPERASI KPM GURU:(Kemaskini di static.clicccar.com)

Supaya tiada masalah ketika log masuk ke dalam sistem. Advertisements Sistem eOperasi adalah sebuah sistem pangkalan modul pengurusan guru yang dibangunkan oleh Bahagian Pengurusan Maklumat BPM , dan diseliakan oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Harian BPSH , Bahagian Pengurusan Sumber Manusia BPSM , dan Sektor Operasi Pendidikan SOP KPM.

E Operasi Login 2022

Namun, fungsi ini hanya boleh diakses oleh admin dan pentadbir tertentu sahaja.

Next

E Operasi Login 2022

Fasilitator Guru Bimbingan dan Kaunseling, Kaunselor, SISC+, SIPartners+, dan Pegawai Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas. Antara maklumat yang boleh diterima dan dikongsikan dalam sistem ini termasuklah tugasan kemaskini data, semakan status mereka apabila melakukan pertukaran lokasi dan tempat semakan penempatan guru melalui Borang Status Kedudukan Guru BSKG dan lain-lain lagi. Laman web ini boleh dilayari oleh pihak yang terlibat sahaja, iaitu Jawatankuasa PBPPP dan Pegawai Penilai.

ePrestasi KPM PBPPP Login static.clicccar.com

Penilaian ini kemudiannya akan dikemaskini ke dalam laman ePrestasi KPM oleh pegawai penilai. Ini adalah bertujuan untuk buat semakan, kemaskini dan pengesahan maklumat guru. Lebih sedih, bagaikan tak ada masa untuk keluarga sendiri.

Next