Wala taqrabu zina. Petani Menulis: Ayat Alquran: Jangan mendekati Zina (al Isra')

Wa la taqrabu zina artinya

Adapun tulisan arab, latin dan artinya sebagai berikut.

Next

Belajar Ayat Wala Taqrabu Zina

Menjauhi zina di sini bukan hanya menjauhi dari segi tempat, tetapi juga kebijakan dankeputusan yang bisa melonggarkan hubungan seksual termasuk juga perbuatan mendekati zina. Berkatkah nanti syurga idamanmu? Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Karena perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat buruk, dan seburuk-buruk jalan adalah jalan yang mengantarkan kepada perzinaan.

Next

Wa la taqrabu zina artinya

Apa dugaan anda jika yang ketiganya adalah setan? Ingin pahala jariyah dan bonus buku Rahasia Rezeki Berlimpah? Bahwasannya perbuatan tersebut adalah sejelek-jelek jalan.

Next

Wa la taqrabu zina artinya

Akan tetapi yang menjadi tolak ukur adalah orang yang segera bertaubat manakala berbuat kemaksiatan, serta tidak terus menerus berada dalam kubangan kemaksiatan. Diantara perkara yang dapat mengatarkan seseorang kepada zina adalah: 1. Kedua mata zinanya adalah memandang yang haram.

Next

Wa la taqrabu zina artinya

Tidaklah seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya kecuali ketiganya adalah setan.

Surat Al

Karena yang demikian itu dapat mengantarkan kepada kebinasaan, kehinaan, dan kerendahan di dunia serta mengantarkan kepada adzab dan kehinaan di akhirat. I hope you all are in the best state of Imaan.

Next

Al Israa' ayat 32

Allah telah mengemukakan perzinaan dan potret buruknya, bahwasannya zina ialah suatu perbuatan yang keji dalam sudut pandang syariat maupun akal dan fitrah, lantaran memuat pelanggaran terhadap hak Allah, hak wanita, hak istri atau suaminya, merusak kesucian hubungan pernikahan.

Discover wala taqrabu zinna 's popular videos

Sampai sini saja perkongsian pada hari ini. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Dugaan kita keduanya akan dihadapkan kepada fitnah.

Next