Epeserta felcra. PORTAL E

Untitled Document

PETALING JAYA: Masyarakat diseru akan dapat bersama menzahirkan rasa kesyukuran di atas pembangunan ke arah sasaran Luar Bandar Sejahtera serta usaha-usaha pemulihan yang dipacu negara di kala pandemik Covid-19 demi kelestarian rakyat. SANDAKAN, 25 April — Lebih 73,000 peserta Felcra Bhd di seluruh negara menerima Keuntungan Boleh Agih Akhir 2021 bagi Fasa 2 Projek-projek Peserta Felcra Malaysia 2021 berjumlah RM136.

Next

Official Website FELCRA Berhad Malaysia

Pada majlis itu beliau turut menyantuni 100 orang pelajar dengan Pek Kembali Ke Sekolah berupa peralatan persekolahan, serta berkongsi Pek Prihatin Keluarga FELCRA berupa bakul makanan asas bersama 50 orang ibu tunggal dan 50 orang Warga Emas dari projek-projek Felcra sekitar Miri. Portal ini adalah dilindungi oleh hak cipta, tanda dagang dan hak-hak proprietari lain. Di Sabah, seramai 1,367 peserta menerima keuntungan boleh agih tersebut.

Lebih 73,000 Peserta FELCRA Terima Keuntungan Boleh Agih Akhir 2021 Fasa 2

FELCRA tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kegagalan kemudahan komunikasi yang boleh menjejaskan ketepatan masa transaksi. Menurutnya, dalam pusingan kedua Rancangan Malaysia ke-12 RMKe12 , Felcra telah menerima peruntukan geran berjumlah RM161.

Felcra komited memacu kelestarian peserta di Sarawak

Khusus bagi Kawasan Miri, kata Hasbi, Felcra Berhad telah membangunkan lebih dari 930 hektar tanah bermula tahun 1996, menyantuni lebih 550 Peserta dan keluarga mereka dan meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat.

Official Website FELCRA Berhad Malaysia

Responsible for developing rural areas, FELCRA Berhad opens up opportunities for rural communities to participate in economic activities to generate income, by creating a dynamic, attractive and profitable rural sector.

Next

Felcra komited memacu kelestarian peserta di Sarawak

SANDAKAN, 25 April Bernama -- Lebih 73,000 peserta Felcra Bhd di seluruh negara menerima Keuntungan Boleh Agih Akhir 2021 bagi Fasa 2 Projek-projek Peserta Felcra Malaysia 2021 berjumlah RM136. FELCRA tidak mempunyai sebarang liabiliti apa jua termasuk tetapi tidak terhad kepada bagi apa-apa ganti rugi secara langsung, tidak langsung, khas atau berbangkit, kehilangan keuntungan dijangka atau kerugian ekonomi lain yang timbul daripada, berkaitan dengan atau berhubung dengan Maklumat yang terkandung di dalam Portal, penggunaan atau pergantungannya. FELCRA Berhad is a Corporate Organisation wholly-owned by the Minister of Finance Incorporated , and under the supervision of the Ministry of Rural Development..

Next

PORTAL E

Hasbi juga menyeru kepada para tetamu yang hadir agar menetapkan hati dan pendirian demi mengekalkan kemakmuran dan kesejahteraan Negara kita ini, dan mensyukuri kesejahteraan yang telah dibina bersama. Pengguna perlu memastikan bahawa data peribadi adalah betul, lengkap, tepat dan terkini. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Hasbi Habibollah berkata, pembentangan Bajet 2022 yang menyaksikan Kerajaan Persekutuan memperuntukkan sejumlah RM10.

Next