Perubahan keadaan jirim tahun 5. Sains Tahun 5 (Perubahan Keadaan Jirim Air) worksheet

SAINS TAHUN 5: Perubahan Keadaan Bahan (Sains Tahun 5)

YA Apakah keadaan jirim bagi bahan di dalam cawan di atas? Kaji pergerakan berikut: kredit imej Ramalkan pergerakan dalam gambar jika TIADA SENDI. Perhatikan gambar berikut: kredit imej Ramalkan keadaan manusia di atas jika ia TIADA TULANG. Sendi ialah tempat pertemuan dua atau lebih tulang.

Next

Perubahan keadaan jirim worksheet

Bagi kedua-dua kajan di atas, apakah perbezaan antara keadaan: 1 di luar dengan di dalam peti pembeku? Bahan dalam gambar ialah air. Dua keadaan ini terdapat perbezaan suhu tidak sama suhu.

Next

Sains Tahun 5 (Perubahan Keadaan Jirim Air) worksheet

Bagaimana boleh kita buat supaya ais yang tidak boleh mengalir menjadi cecair yang boleh mengalir? Apakah perbezaan paling utama antara pepejal dengan cecair? Bagaimana boleh kita buat supaya air yang boleh mengalir menjadi pepejal yang tidak boleh mengalir? Kaji setiap keadaan berikut dengan menekan setiap pautan link : Mengenal pasti tulang dan kedudukan sendi dalam rangka manusia: Gambar rajah menunjukkan tulang-tulang dalam sistem rangka manusia- Fungsi rangka utama manusia : Gambar rajah berikut menunjukkan kedudukan sendi dalam sistem rangka manusia- Berdasarkan gambar rajah di atas, apakah sendi? Sebagai masyarakat masa kini, bagaimanakah caranya untuk kita mengekalkan kebersihan sumber air? Apakah keadaan jirim bagi bahan di atas? Jelaskan peranan kita bagi memastikan kitaran semula jadi ini tidak terjejas.

Sains Tahun 5 (Perubahan Keadaan Jirim Air) worksheet

Rajah menunjukkan alat radas yang disediakan oleh sekumpulan murid tahun 5 untuk menjalankan satu penyiasatan. Kaji gambar model otak dan tengkorak berikut: Mengapakah biji benih perlu dipencarkan? TOPIK : JIRIM 1.

Next

Sains Tahun 5 (Perubahan Keadaan Jirim Air) worksheet

Jika tiada tulang, manusia tidak boleh berdiri.

Jirim tahun 5

Apabila menyatakan suhu, kita tidak menyatakan suhu itu panas atau suhu sejuk.

Next