Seni ragam hias wau. Mengenal kraf tradisional ragam hias wau

Seni Ragam Hias

Contoh permainan rakyat yang terkenal ialah wau, gasing dan congkak. Pelbagai kertas warna boleh digunakan mengikut citarasa pembuat wau. Teknik mudah cara pembuatan wau bulan tradisional how to make malaysian traditional kite.

Next

Seni Ragam Hias

Pastikan bahagian tersebut seimbang di kedua-kedua belah. Pemenang dikira berdasarkan tempoh masa gasing mampu berputar.

Ragam Hias: Pengertian, Fungsi, Macam, Pola, Teknik, Contoh

Ragam Hias Non Geometris Ragam hias non geometris adalah ragam hias yang tidak menggunakan unsur garis dan bidang geometri sebagai bentuk dasarnya. Sifat ini dapat dipupuk melalui proses pencarian maklumat oleh pelajar. Ini dapat dibuktikan menerusi catatan Tun Seri Lanang yang menyatakan bahawa Raja Ahmad bermain layang-layang bersama pemuda-pemuda serta kerabat DiRaja, dan tidak pula disebut bermain wau.

Next

Seni kraf wau

Ada ragam hias memiliki makna simbolis karena mengandung nilai-nilai budaya masyarakat penduduknya. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat 2005 wau didefinisikan sebagai laying- layang yang diperbuat daripada kertas dan buluh.

pendidikan seni visual: Seni Kraf Wau

Beca, perahu dan kereta lembu merupakan pengangkutan tradisional yang sering dikaitkan dengan seni ragam hias.

Next

Sejarah wau

Wau bulan yang dihiasi dengan corak warna warni. Parang digunakan untuk menebang dan membelah buluh. Gembira menghias wau masing-masing.

Next