Peribahasa untuk permainan tradisional. USAHA

Langkah

Hal ini demikian kerana sebagai fitrah manusia, segelintir masyarakat memang suka bertanding untuk mendapatkan sesuatu.

Next

USAHA

Ulah puraga tamba kadengda. Melalui pertandingan yang diadakan semua pihak yang mengambil bahagian akan saling bertukar pengalaman dan mengukuhkan ukhwah antara mereka.

Next

Ungkapan (Peribahasa) Tradisional Masyarakat Sunda

Pembinaan kawasan padang dan gelanggang khas membolehkan lebih banyak rakyat negara ini turut melibatkan diri dalam permainan yang positif ini. Kita tidak seharusnya menjadi seperti kacang lupakan kulit yang melupakan asal usulnya dengan mengabaikan peninggalan warisan nenek moyang kita. Ulah nyieun pucuk ti girang Artinya, jangan mencari bibit permusuhan.

Next

Langkah

Terdapat banyak tema dan tajuk yang berpotensi untuk dijadikan pilihan soalan karangan. Oleh itu, permainan tradisional amat penting dalam memupuk nilai-nilai murni.

Next

Peribahasa dengan kata: tradisional

Hal ini dikatakan demikian kerana permainan tradisional memiliki reka bentuk yang melambangkan ciri-ciri kebudayaan sesuatu bangsa.

Next

Peribahasa dengan kata: permainan

Kempen Cintai Permainan Tradisional Kempen Cintai Permainan Tradisional merupakan salah satu langkah memupuk Permainan Tradisional di negara kita.

Next

Peribahasa dengan kata: tradisional

Apabila mereka pulang ke negara mereka kelak, mereka akan mengajar rakan-rakan dan ahli keluarga permainan yang pernah mereka mainkan di sini. Agensi-agensi kerajaan dengan kerjasama pelbagai badan bukan kerajaan NGO boleh bergabung dengan sektor korporat seperti Proton, TM Net dan Maxis menganjurkan pertandingan permainan tradisional dari peringkat sekolah, daerah, kebangsaan hinggalah ke peringkat antarabangsa. Sejak dua tiga dekad ini, dapat kita saksikan betapa permainan tradisional semakin ditelan zaman seiring dengan arus pemodenan masa kini.

Next