Rph catch up plan bahasa melayu. Cikgu Press

Catch Up Plan Bahasa Melayu Tahun 1 hingga 6

Hubungi melalui WhatsApp Bahan yang dikongsi ini BUKAN susunan Cikgu Ayu dot MY. Pastikan guru-guru merujuk Dokumen Penjajaran Kurikulum DPK untuk melihat keseluruhan Kandungan Asas Kurikulum yang perlu diajar.

Catch Up Plan Bahasa Melayu Tahun 1 hingga 6

Untuk maklumat lanjut atau informasi sepenuhnya sila klik pautan. Pendekatan bertema memberi peluang kepada guru untuk menghubungkait mata pelajaran yang diajar dengan mata pelajaran lain.

Next

Catch Up Plan Bahasa Melayu Tahun 1 hingga 6

Perkongsian kali ini berkenaan dengan tapak Catch Up Plan Bahasa Melayu Tahun 5 Bagi Penggal 3 ini, dilaksanakan bermula 2 Januari 2022 hingga 28 Februari 2022. Ianya merangkumi koleksi bahan, aktiviti, isi pelajaran serta teknik penyampaian.

Cikgu Press

Kemudian yang kedua dicadangkan juga satu lagi strategi yang disebut sebagai S tudent Engagement Learning Framework ataupun singkatannya adalah SELF. Ianya merangkumi koleksi bahan, aktiviti, isi pelajaran serta teknik penyampaian.

Next

Catch Up Plan Bahasa Melayu Tahun 6

JOM Sertai: Kecuaian untuk menyediakan rancangan pengajaran harian ini merupakan perbuatan yang melanggar Akta Pendidikan negara, kerana RPH ialah dokumen rasmi..

RPH 2021 Lengkap Semua Subjek

Program Intervensi untuk murid yang tidak melepasi TP3 dan Program Pengayaan untuk murid yang melepasi TP3. Repositori sumber ku ini sangat memainkan peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan Catch-UP Plan. Pastikan baca penerangan dengan jelas sebelum membuat pembelian.

Next

Catch Up Plan Bahasa Melayu Tahun 1 hingga 6

Dalam usaha menjadikan diri seorang guru yang efektif dan proaktif, guru perlulah menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran dengan teliti. Melalui keputusan inilah guru-guru subjek akan merangka Catch-UP Plan untuk memastikan keseluruhan kandungan dapat disampaikan dengan sebaik mungkin di sekolah nanti. Abaikan bahagian Kandungan Tambahan dan Kandungan Pelengkap.

Next

Bahan Catch

Catch up plan ini mengandungi 2 bahagian iaitu Program Intervensi dan Program Pengayaan atau Khas Kecemerlangan.

Next