Doa saidina abu darda. DOA SAIDINA ABU BAKAR

Di Balik Sana..: Doa Abu Darda'

Tafsir:Ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur dan ikhlas karena Allah, baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi.

Next

Doa Abu Darda / Abu Darda’s prayers

Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Mereka diberi kewenangan mengadakan penyiksaan di dalam neraka.

Next

Doa Abu Darda Berserta Kelebihan (Bantuan Rumi)

Dalam pada itu ia senantiasa dibenci dan dikutuki orang banyak, sehingga kehidupan akhiratnya jauh dari ketenangan dan kebahagiaan.

Next

Di Balik Sana..: Doa Abu Darda'

Manfaatkan yang lima sebelum datang lawannya yang lima; mudamu sebelum tuanmu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu senggangmu sebelum kesibukanmu dan hidupmu sebelum matimu. Maka tentulah ibadah ini memiliki nilai yang sangat istimewa. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.

Next

Doa Abu Darda / Abu Darda’s prayers

Ini menunjukkan bahwa kesadaran bernafkah belum tertanam dalam hatinya. Barangsiapa yang menempuh jalan itu ia akan berbahagia dan barangsiapa yang menempuh jalan selain itu akan sesat dan celaka. Beliau menegaskan kepada kaumnya bahwa dia hanya hamba Allah seperti mereka juga meskipun dia dilahirkan dengan cara yang luar biasa tanpa bapak.

Next

HR. Abu Daud: 4418

Segala sesuatu pasti binasa, kecuali Allah.

Next