Olympics 2021 wikipedia. With Tokyo Olympics 2021, Wiki Loves Sport begins

2020 Summer Olympics Parade of Nations

Retrieved 8 July 2021. Retrieved 2 August 2020.

Next

2020 Summer Olympics Parade of Nations

McLean, Virginia,, United States. New York City, New York, U.

Next

Summer Olympic Games

During the Olympic Games all struggles among the participating city-states were postponed until the games were finished. Retrieved 24 January 2021.

Next

2020 Summer Olympics

Theo các chính sách mới của IOC cho phép ban tổ chức chủ nhà thêm các môn thể thao mới vào để tăng cường các sự kiện cốt lõi vĩnh viễn, các Thế vận hội này sẽ chứng kiến , , và có màn ra mắt tại Olympic, cũng như sự trở lại của và lần đầu tiên kể từ.

Next

Thế vận hội Mùa hè 2020

Retrieved 7 September 2017.

Next

2022 Winter Olympics

NMOC đã gửi một phái đoàn đến vào tháng 1 năm 2020, nhưng Thế vận hội Tokyo sẽ là lần xuất hiện đầu tiên của Bắc Macedonia tại Thế vận hội Mùa hè dưới tên mới. Retrieved 9 February 2022. It was largely held with no public spectators permitted due to the declaration of a state of emergency in the in response to the pandemic, the first and so far only Olympic Games to be held without official spectators.

Next

Thế vận hội Mùa hè 2020

Retrieved 31 January 2021. The host nation then presents artistic displays of music, singing, dance, and theater representative of its culture.

Next