Contoh catch up plan sains. Analisis Kandungan Asas Kurikulum (KAK) dan Catch

Catch Up Plan Sains Tahun 1 hingga 6

Dalam pemilihan dan penentuan tema banyak perkara yang guru perlu ketahui agar pengajaran dan pembelajaran yang dirancang berkesan Berikut merupakan tapak Catch Up Plan Sains Tahun 3.

Next

Catch Up Plan Sains Tahun 1 hingga 6

Pastikan baca penerangan dengan jelas sebelum membuat pembelian. Menurut Puan Hajah Nor Azza, Ketua Penolong Pengarah Kanan BPK, sesiapa sahaja boleh menggunakan strategik yang dicadangkan ini, walaupun capaian peratusan penguasaan KAK telah melebihi 70%. KAK yang diajar รท Jumlah keseluruhan KAK dan x 100.

Next

CUP 3: Sains Sekolah Rendah

Bahagian Pembangunan Kurikulum BPK , Kementerian Pendidikan Malaysia telah menjelaskan mengenai pengoperasian Catch Up Plan CUP 3 yang akan dilaksanakan bermula 21 Mac hingga 15 April 2022. Murid menyatakan ciri objek dengan menyatakan persamaan dan perbezaan. Saya hanya bantu mempromosikan sebagai pilihan kepada rakan-rakan guru.

CUP 3: Sains Sekolah Rendah

Terdapat 6 sample iaitu tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 dan tahun 5 KSSR SEMAKAN dan tahun 6 KSSR. Semua format rph dan rpt kami adalah dalam MSword. Dapatkan RPH, Nota, Modul Intervensi, Modul M2P bagi subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Pendidikan Moral, PSV, PJK, Muzik, RBT dan TMK melalui pautan di bawah: Ada pertanyaan? Abaikan bahagian Kandungan Tambahan dan Kandungan Pelengkap.

Next

Tapak Catch Up Plan 2022

Repositori sumber ku ini sangat memainkan peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan Catch-UP Plan. Penggabungjalinan beberapa mata pelajaran dalam sesuatu pengajaran ini memberi peluang kepada murid-murid untuk meneroka, mengalami dan mencari peluang mengekspresikan sesuatu tema yang telah dirancangkan.

Next

Tapak Catch Up Plan Penggal 3 2021 2022

Catch up plan ini mengandungi 2 bahagian iaitu Program Intervensi dan Program Pengayaan atau Khas Kecemerlangan. Pendekatan bertema memberi peluang kepada guru untuk menghubungkait mata pelajaran yang diajar dengan mata pelajaran lain. Untuk maklumat lanjut atau informasi sepenuhnya sila klik pautan.

Next